Type foundry, subsidiary

of Craftsmanship co.

ก่อตั้งโดยขวัญชัย อัครธรรมกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและนักออกแบบของ สตูดิโอ คราฟส์แมนชิพ ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านงานออกแบบ ด้วยความรักที่มีต่อการเลือกใช้งานตัวอักษรในงานออกแบบ เพราะเชื่อว่างานออกแบบที่ดีเริ่มต้นจากองค์ประกอบของงานออกแบบและวัตุดิบที่ดี จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการนำเสนอการออกแบบตัวอักษรเพื่อใช้เฉพาะสำหรับองค์กร

ในปี 2017 เดลต้าไทป์ได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ร่มใหญ่ของคราฟส์แมนชิพ นำเสนอรีเทลฟอนต์สำหรับนักออกแบบและผู้ใช้งานทั่วไป ทั้งในแบบองค์กรหรือแบบส่วนบุคคล โดยมีความตั้งใจจะให้ผู้ใช้งานได้มีทางเลือกใหม่ๆในการเลือกใช้ฟอนต์ไทยอย่างมีคุณภาพทั้งการใช้งานผ่านหน้าจอ และสิ่งพิมพ์

มาตรฐานสากล

ฟอนต์ของเดลต้าไทป์ ออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับตัวอักษรอื่นๆ เพื่อให้การนำไปใช้ใงานอย่างราบรื่นในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการแสดงผล* โดยความสูงของตัวอักษรจะเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับตัวอักษรละตินที่คุ้นเคยเช่น Helvetica หรือฟอนต์ของระบบ (System Font)

ความสำคัญในการออกแบบนี้ช่วยให้นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือสื่อที่ทำงานร่วมกับจอแสดงผลมั่นใจได้ว่าหากการแสดงผลเกิดความผิดพลาด ขนาดของตัวอักษร ก็จะไม่ผิดพลาดตามไปด้วย

รองรับการใช้งานด้วยน้ำหนักที่หลากหลาย

ฟอนต์ของเดลต้าไทป์ส่วนใหญ่จะมี 6-9 สไตล์เป็นอย่างน้อยในหนึ่งชุดครอบครัว* เพื่อรองรับการใช้งานที่ครอบคลุมในกรณีที่มีขนาดที่หลากหลาย การเลือกปรับน้ำหนักให้เหมาะสมกับการอ่านช่วยให้เกิดการอ่านที่ราบรื่น

ในขณะที่มาตรฐานของ CSS (Cascading Style Sheet) ที่ใช้ควบคู่กับมาร์คอัพ HTML จะมีค่าซีเลคเตอร์ (font-weight) อยู่ระหว่าง 100-900 นั้นก็หมายความว่ามาตรฐานของน้ำหนักตัวอักษรที่รองรับในปัจจุบันมีทั้งหมด 9 ลำดับเท่ากับน้ำหนักของฟอนต์ที่เดลต้าไทป์นำเสนอในหนึ่งชุดครอบครัว

หมดปัญหาเรื่องวรรณยุกต์เหลื่อม

ด้วย Mark to mark positioning (MKMK) จะช่วยแก้ปัญหาวรรณยุกต์เหลื่อมขณะใช้งานหากมีการตั้งค่าระยะห่างระหว่างตัวอักษร คุณจะมั่นใจได้ว่าตัวอักษรไทยจะไม่มีปัญหาวรรณยุกต์เหลื่อมอีกต่อไป

รางวัลการันตี

ฟอนต์ MartiniThai™ Neue Slab ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก DEmark Award 2017 (ประเทศไทย) และ Good Design Award 2017 (ประเทศญี่ปุ่น) ในสาขา กราฟิก ดีไซน์ ซึ่งเป็นแบบอักษรในหมวดหมู่เชิงฐานเหลี่ยม (Slab Serif) เป็นที่นิยมสำหรับใช้พาดหัวข่าว สำหรับนิตยาสาร และสื่อออนไลน์ และเป็นส่วนประกอบในการสร้างอัตลักษณ์ ดูฟอนต์ MartiniThai Neue Slab