ต้องการความช่วยเหลือ

หากคุณต้องความช่วยเหลือ ในกรณีมีข้อสงสัยในการสั่งซื้อ พบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ หรือการติดตั้งซอฟท์แวร์

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อในช่องทางออนไลน์ ผ่านเฟสบุ้ค หรือ อีเมล info@deltaty.pe