เงื่อนไขการให้บริการ

เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์เดลต้าไทป์ หมายถึงคุณตกลงต่อเงื่อนไขต่างๆในการรับบริการ โปรดทำความเข้าใจต่อการให้บริการผ่านเว็บไซต์เดลต้าไทป์

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์เดลต้าไทป์

ข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์/span> ข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์นี้ มีผลโดยตรงกับเว็บไซต์ของเดลต้าไทป์ที่ www.deltaty.pe และเว็บไซต์ภายในเครือ หรือเว็บไซต์อื่นๆที่ลิงค์มาที่เว็บไซต์ www.deltaty.pe โดยเดลต้าไทป์ เว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ บริษัท สตูดิโอ คราฟส์แมนชิพ จำกัด (“คราฟส์แมนชิพ”) หรือผู้ได้รับอนุญาต

การใช้งานเว็บไซต์นี้หมายถึงคุณตกลงในเงื่อนไขในการให้บริการ หากคุณไม่ตกลง กรุณาอย่างใช้บริการจากทางเดลต้าไทป์

เดลต้าไทป์ คราฟส์แมนชิพ มีสิทธิชอบธรรม ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา เพิ่มเติม ลบออก ในส่วนของเงื่อนไขในการให้บริการได้ในทุกเวลา เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการ เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ในขณะที่เนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงหมายถึงคุณตกลงในเงื่อนไขการให้บริการที่เปลี่ยนแปลง ทางเดลต้าไทป์อนุญาตให้คุณ ในฐานะบุคคล แบบไม่ผูกขาด เป็นเอกสิทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์

เนื้อหาของเว็บไซต์ ข้อความ กราฟิก ไอคอน หน้าตาของเว็บไซต์ ภาพถ่าย เครื่องหมายการค้า โลดก้ เสียง ดนตรี โค้ด ผลิตภัณฑ์ (รวมเป็น “เนื้อหา”) รวมถึง แต่ไม่จำกัดถึงงานออกแบบ โครงสร้าง รูปแบบและหน้าตา และการจัดวาง เป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเดลต้าไทป์ ส่วนหนึ่งของบริษัท สตูดิโอ คราฟส์แมนชิพ จำกัด และครอบคลุมด้วยลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย

เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ ห้ามมีการทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ เพื่อนำไปใช้ โดยที่ไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเดลต้าไทป์ หรือ คราฟส์แมนชิพ

คุณอาจใช้งานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของทางเดลต้าไทป์ หากทางเดลต้าไทป์มีการเสนอให้ โดยห้ามดัดแปลงข้อมูลใดๆ

การใช้งานเว็บไซต์ คุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก (DEEP LINK) หรือ อุปกรณ์อัตโนมัติ โปรแกรม หรือการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ โดยคอมพิวเตอร์ ในการตรวจสอบเว็บไซต์ในส่วนใดๆ คุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเซอร์เวอร์ของเดลต้าไทป์ รวมถึงการเจาะรหัส จะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ขั้นสูงสุด

เงื่อนไขการชำระเงิน คุณอาจมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์เดลต้าไทป์ (DELTATY.PE) คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ (โปรดอ่าจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว) ระบบไม่มีนโยบายการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตไว้ในฐานข้อมูล

เดลต้าไทป์อาจมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขการให้บริการ ราคา หรือบริการหลังการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และความปลอดภัย บริการผ่านทางเว็บไซต์อาจมีการเรียกหาการเป็นสมาชิก คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดการความเป็นส่วนตัวในบัญชีของคุณ รวมถึงรหัสผ่าน และกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะยอมรับเงื่อนไขว่า เดลต้าไทป์อาจมีการระงับการใช้งานบัญชีของคุณหากบัญชีของคุณเป็นอันตรายต่อระบบ

คุณไม่มีสิทธิ์ในการใช้งานบัญชีอื่นๆที่คุณไม่ได้สร้างคุณ หากไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจากเจ้าของบัญชี

เดลต้าไทป์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่ไม่รอบคอบของผู้ใช้งาน

นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ถูกนำมาใช้ภายในเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ หมายถึง คุณตกลงและยอมรับว่าการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ไ้มีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยทั้งหมด ผู้ใช้งานควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง

การปฏิเสธความรับผิดชอบ เดลต้าไทป์ ไม่มีข้อยืนยันว่าเว็บไซต์ บริการ หรือส่วนต่างๆ ไม่มีความผิดพลาดใดๆ หรือมีความถูกต้องทั้งหมด เว็บไซต์และเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้สามารถเปลี่ยนแปลง ดังแปลง แก้ไข โดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้า เดลต้าไทป์ไม่ยืนยันว่าข้อความ หรือการดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์มีความปลอดภัย หรือมีไวรัส เดลต้าไทป์ ปฏิเสธที่จะมีการรับประกันในความเสียหายที่เกิดขึ้น

เดลต้าไทป์มีสิทธิ์โดยชอบธรรม ในทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการปรับเปลี่ยน ยกเลิกการให้บริการ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ความคิดเห็นอื่นๆ ความคิดเห็นอื่นใดที่คุณมีต่อเว็บไซต์ หมายถึงความเห็นที่ไม่มีความลับใดๆ เดลต้าไทป์มีสิทธิที่จะใช้ข้อมูล เพื่อปรับปรุง หรือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการให้เกิดประโยชน์ต่อไป