ทำความเข้าใจถึงข้อตกลงการอนุญาตสิทธิ์ในการใช้งานฟอนต์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) ภาษาไทย English

หลังจากซื้อฟอนต์แล้ว คุณจะได้รับสิทธิในการใช้งานไม่เกินหนึ่งสิทธิ์ (single user) ต่อสองอุปกรณ์ต่อพ่วง ในกรณีที่มีผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่ง คุณจะต้องซื้อสิทธิ์ในการใช้งานเพิ่มเติม โปรดอ่านรายละเอียดและทำความเข้าใจถึงข้อตกลงการอนุญาตสิทธิ์ในการใช้งานฟอนต์สำหรับผู้ใช้งานปลายทาง (EULA) ให้ละเอียดก่อนทำการชำระเงิน

Web

สิทธิในการใช้งานฟอนต์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง
สำหรับแอปพลิเคชั่น

สำคัญ กรุณาอ่านให้ครบถ้วนอย่างระมัดระวัง: ข้อตกลงอนุญาตสิทธิ์ของผู้ใช้งานปลายทาง (อาจรวมถึง EULA, ไลเซนส์ ข้อตกลง หรือ ข้อตกลงไลเซนส์) เป็นข้อตกลงที่ถูกต้องตามกฏหมายระหว่างคุณและเดลต้าไทป์ ไทป์ฟาวน์ดรี ส่วนหนึ่งของบริษัท สตูดิโอ คราฟส์แมนชิพ จำกัด สำหรับผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และซอฟท์แวร์ ที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงนี้ และอาจรวมถึงสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง สิ่งพิมพ์ เอกสารดิจิทัล การอัพเดทเพิ่มเติม บริการทางเว็บไซต์ หรือสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในขณะนี้หรือในอนาคต

โดยกำหนดคำสั่งซื้อและการยอมรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ของเดลต้าไทป์ (ข้อมูลอิเลคทรอนิกส์) หรือการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ และคลิกปุ่ม “ยอมรับข้อตกลง” (หรือที่ใกล้เคียงกับกลไกการยอมรับข้อตกลง) ประกอบกับข้อตกลงนี้ ผู้รับใบอนุญาตยอมรับว่าได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลง ทำความเข้าใจ และยอมรับในเงื่อนไขผูกพันที่เกี่ยวข้อง หากผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับข้อตกลงในเงื่อนไขนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการดาวน์โหลด หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตและส่งคืนสินค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสู่เดลต้าไทป์ หรือตัวแทนจำหน่ายของเดลต้าไทป์ ทางเดลต้าไทป์ไม่มีนโยบายการคืนสินค้าที่เป็นข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ กรุณาอ่านรายละเอียดและทำความเข้าใจกับเงื่อนไขให้เรียบร้อยก่อนทำการสั่งซื้อ

หากคุณไม่ยอมรับในข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าสั่งซื้อใบอนุญาต ดาวน์โหลด ติดตั้ง เข้าถึง หรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ของเดลต้าไทป์

1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ สิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ในแอปพลิเคชั่น (“แอป”) เท่านั้น และเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันว่าแอปพลิเคชั่นมีการจัดจำหน่ายทั่วโลก เมื่อชำระเงินเต็มจำนวน เดลต้าไทป์ มอบสิทธิ์ในการใช้งานแบบไม่ผูกขาด เป็นเอกสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (“Font(s)”) และงานออกแบบที่รวมอยู่ในเอกสารดังกล่าว หรือเอกสารประกอบใดๆ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการให้บริการของใบอนุญาตนี้ ใบอนุญาตนี้ อนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ไม่เกิน 2 ราย / อุปกรณ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาจะได้รับอนุญาตหากคอมพิวเตอร์พกพาเป็นของผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิการใช้งานและจะไม่ใช่ในส่วนที่เกินจากผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตภายในข้อตกลงนี้ ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เกินกว่าที่อนุญาตในใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องหมายถึงคุณตกลงและซื้อใบอนุญาตที่เหมาะสมจากเดลต้าไทป์

2. ข้อจำกัดในการใช้งาน คุณสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ในจำนวนแอปพลิเคชันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินของคุณ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ฝังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (i) ไว้ในแอปพลิเคชันใด ๆ ที่อนุญาตให้มีการสร้างผลลัพท์จากการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ หรือให้บริการ หรืออนุญาตให้เข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ หรือในแอปพลิเคชันใด ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเซอร์เวอร์ หรือในเวอร์เวอร์ของลูกค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ อาจไม่ได้ฝัง หรือใช้ในแอปพลิเคชันที่สร้างผลิตภัณฑ์แบบอักษรที่ได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่ได้รับอนุญาต

3. การสำรองข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ได้จำนวนหนึ่งจำนวน คุณได้รับอนุญาตให้ทำสำเนาสำรองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (1) จำนวน เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลเท่านั้น การใช้ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาตการให้ยืม การมให้เช่า การขาย หรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ต้นฉบับหรือการทำสำเนาที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นข้อผิดพลาดที่สำคัญของใบอนุญาตนี้ และจะส่งผลให้ศัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้วยวิธีการใดๆ คุณไม่ได้รับการอนุญาตโดยไม่จำกัดถึงการถอดรหัส วิศวกรรมย้อนกลับ การแยกส่วนประกอบ แก้ไขปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแบบตัวอักษร

4. สิทธิพิเศษในการเป็นเจ้าของ เดลต้าไทป์ และ หรือเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ สงวนสิทธิ์ และสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์และงานออกแบบที่มีอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ คุณยินยอมที่จะไม่คัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบที่อยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ และ หรือ งานออกแบบที่อยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ คุณยอมรับว่าเงื่อนไขนี้มีลักษณะเป็นสัญญาและการใช้แบบอักษรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเดลต้าไทป์ หรือผู้มีสิทธิ์ถูกต้อง อาจทำให้เกิดอันตรายที่มิอาจแก้ไขได้ คุณยอมรับว่าความเสียหายดังกล่าวไม่สามารถคาดเดาได้ และไม่สามารถแก้ไขได้ เดลต้าไทป์ หรือเจ้าของแบบอักษรนั้น จะได้รับสิทธิ์โดยไม่มีพันธะผูกพันในการผูกขาด เพื่อแสวงหาคำสั่งห้ามชั่วคราวหรือถาวรเพื่อป้องกันอันตราย สิทธิของเดลต้าไทป์หรือเจ้าของผลงานมีความถูกต้องโดยชอบธรรม

5. จำกัดการแจกจ่ายสำหรับใช้งานภายใน คุณได้รับอนุญาตให้ทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์แบบชั่วคราวเพื่อใช้ในการทดสอบและพัฒนาภายในเท่านั้น

6. บุคคลที่สาม หากคุณเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ ตัวแทนโฆษณา หรือซื้อใบอนุญาตนี้เพื่อใช้โดยหรือในนามขององค์กรดังกล่าว ผู้ใช้ปลายทางขั้นสุดท้ายจะต้องซื้อใบอนุญาตที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลูกค้าของคุณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ลูกค้าของคุณต้องซื้อใบอนุญาตด้วย ใบอนุญาตที่ให้ไว้ในที่นี้ไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานโดยพนักงานชั่วคราว พนักงานผู้ดำเนเนการอิสระ หรือผู้รับเหมาอิสระที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ในสภาพแวดล้อมแบบมืออาชีพหรือเพื่อการใช้งานระดับมืออาชีพอื่นๆ ที่เกินจำนวนผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะคุณต้องไม่ทำสำเนามากกว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตนี้เพื่อใช้งานชั่วคราวโดยผู้ใช้อิสระ พนักงานชั่วคราวหรือผู้รับเหมาอิสระ

7. ข้อจำกัด การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ของเดลต้าไทป์ ในกรณีต่อไปนี้โดยไม่มีข้อจำกัด จะไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งแรก
 • ตัวอักษร หรือ รูปแบบตัวอักษร หรือมีรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบตัวอักษร เพื่อนำไปขายต่อ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ ที่มีรูปแบบตัวอักษรเป็นส่วนประกอบ
 • การฝังในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การใช้เกม และ หรือ อุปกรณ์ทั้งหมด
 • การฝังในซอฟท์แวร์
 • การติดตั้งให้บริการหรืออื่นๆ ที่จัดหาการเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้กับบุคคลที่สามผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้หรือแสดงผลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้หรือแสดงผลบนอินเทอร์เน็ต ผลที่ตามมาของรูปแบบหรือเทคโนโลยีที่ใช้
 • ใช้ในภาพยนตร์ หรือภาพเคลื่อนไหวประเภทแฟลช โทรทัศน์หรือการแพร่ภาพทางโทรทัศน์หรือบนอินเทอร์เน็ต
 • การใช้สัญลักษณ์ ภาพ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า หรือใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นสำหรับการนำไปขายต่อ หรือเชิงพาณิชย์
 • ใช้ภาพประกอบใดๆ ที่มีในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์บนผลิตภัณฑ์สำหรับการขาย เมื่อได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ
 • การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์บนเซอร์เวอร์ เพื่อบริการแก่ผู้ใช้

8. การปรับเปลี่ยน ดัดแปลง ซอฟท์แวร์ คุณไม่สามารถแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ในทุกกรณี คุณตกลงที่จะไม่คัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบที่ขึ้นอยู่กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ และ หรือ งานออกแบบที่อยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ยกเว้นในกรณีที่กฏหมายของประเทศของคุณอนุญาตให้ถูกกฏหมาย คุณไม่สามารถถอดรหัส วิศวกรรมย้อนกลับ แยกชิ้นส่วน ปรับแต่ง ทำซ้ำ หรือเปลี่ยนแปลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ถ้าคุณอยู่ในประเทศของประชาคมยุโรปหรือประเทศอื่นใดที่ให้สิทธิ์คล้ายกับสิทธิเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ คุณสามารถวิศวกรรมหรือแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ได้เพียงเท่าที่ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์ของการสร้างโปรแกรมคอมหรือซอฟท์แวร์ที่ทำงานร่วมกันได้ (แต่เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวและเฉพาะในขอบเขตที่ข้อมูลโดยเดลต้าไทป์ไม่ได้จัดทำขึ้นในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

9. การโอนใบอนุญาต คุณได้รับอนุญาตให้โอนสิทธิ์การใช้งานนี้ถ้าผู้รับโอนยินยอมตามเงื่อนำขของใบอนุญาตนี้และคุณจะทำลายสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ความครอบครองและการควบคุมของคุณ

10. การรับประกัน หากพบข้อบกพร่องในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ของเดลต้าไทป์ภายใน 90 วันนับจากวันที่จัดส่งไป เดลต้าไทป์ยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมต่อผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงิน ความเสี่ยงและประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เป็นความรับผิดชอบของผู้ได้รับอนุญาต เดลต้าไทป์ไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์นี้จะทำงานกับผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์อื่นๆ ทั้งหมดหรือตอบสนองตามความต้องการของคุณ ความรับผิดชอบทั้งหมดของเดลต้าไทป์ ต่อผู้รับอนุญาตจะไม่ครอบคลุมนอกเหนือจากการเปลี่ยนสื่อหรือคืนเงินตามราคาที่ซื้อ คุณรับทราบอย่างชัดแจ้งและยอมรับว่าการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เป็นความเสี่ยงของคุณโดยเด็ดขาด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง “ตามสภาพ” และยกเว้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่มีการรับประกันใดๆ และเดลต้าไทป์ และบริษัทในเครือ (ในที่นี้เรียกว่า เดลต้าไทป์) ปฏิเสธโดยนัยเกี่ยวกับการรับประกันทั้งหมด โดยชัดแจ้ง โดยนัยรวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการทำกำไรและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ เดลต้าไทป์ไม่รับประกันว่าการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์จะไม่มีการขัดขวาง หรือปราศาจากข้อผิดพลาด หรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ไม่มีข้อบกพร่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ไม่ลัดวงจรและไม่ได้รับการออกแบบและไม่ได้มีการออกแบบหรือผลิตขึ้นเพื่อใช้ในสภาพการณ์ใดๆที่อาจมีการใช้งานที่ไม่ปลอดภัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์อาจไม่สามารถใช้ในการผลิตอุปกรณ์นำทางและอุปกรณ์ควบคุม หรือในกรณีอื่นใดที่การใช้หรือความล้มเหลวของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์อาจนำไปสู่ความตาย การบาดเจ็บส่วนบุคคลความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์สินหรือความเสียหายต่อสภาพร่างกายหรือสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าในกรณีใดๆ เดลต้าไทป์ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่้นใดต่อความสุญเสียอันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุรวมถึงผลกำไรการสูญเสียกระทันหันของธุรกิจที่เป็นผลของการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ แม้ว่าจะมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนที่จะมีความเป็นไปได้ก็ตาม ความรับผิดชอบของเดลต้าไทป์ ต่อคุณไม่ว่าจะเป็นการคืนเงินค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ หรือการเปลี่ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ไม่ว่ากรณีใดๆ ตามดุลยพินิจของเดลต้าไทป์

11. กฏหมายอื่นๆ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายโดยบังเอิญเป็นผลสืบเนื่องหรือพิเศษ การรับประกันตามนัยหรือการรับประกันโดยนัย การรับประกันหรือเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฏหมายจะมีผลเฉพาะในรอบระยะเวลาการรับประกันสามสิบวัน (30 วัน) ไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ หลังจากที่ครบรอบสามสิบวัน (30 วัน) การรับประกัน ข้อยกเว้นที่ระบุข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ ในขอบเขตที่กฏหมายอนุญาต คุณยอบรับว่าการรับประกันโดยนัยทั้งหมดไม่มีผลใช้บังคับเกินกว่าสามสิบ (30) วัน

12. การสิ้นสุด ข้อตกลงใบอนุญาตนี้มีผลตั้งแต่วันที่ชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับใบอนุญาต ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิฉบับนี้อาจยกเลิกโดยคุณเมื่อใดก็ได้โดยการทำลายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์พร้อมกับสิ่งพิมพ์หรือที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำเนาใดๆที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจากเดลต้าไทป์ หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆในเอกสารฉบับนี้ เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงผู้รับอนุญาตต้อง:
 • ทำลายสำเนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดรวมถึงสำเนาบนดิสก์มีเดียที่จัดหามาในผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรก
 • ทำลายเอกสารทั้งหมดที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้และ
 • ออกเอกสารยืนยันถึงเดลต้าไทป์ เพื่อยืนยันว่าไดเ้ทำลายผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องนี้

13. กฏหมายที่บังคับใช้ ข้อตกลงนี้แสดงถึงข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเดลต้าไทป์และผู้รับอนุญาต ข้อตกลงนี้ใชแทนข้อตกลงการอนุญาตมาตรฐานฉบับอื่นใดที่อาจมีอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์หรือแสดงก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์เดลต้าไทป์ หรือผู้จัดจำหน่ายของเดลต้าไทป์ ข้อตกลงนี้สามารถแก้ไขได้โดยเดลต้าไทป์ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชัดว่าการเขียนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขข้อตกลงนี้ ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธินี้อยู่ภายใต้กฏหมายของประเทศไทย หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับข้อตกลงนี้หรือเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์ของเราโปรดส่งอีเมลมาที่ info@deltaty.pe

14. การปฏิบัติตามกฏหมายและข้อจำกัดการส่งออก คุณตกลงที่จะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับต่างประเทศและในประเทศเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการรับและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์

15. การเป็นโมฆะ หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ได้รับการประกาศโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลว่าไม่ถูกต้องถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่องและจะมีการแทนที่ข้อบังคับที่ไม่ถูกต้องโดยเดลต้าไทป์ ด้วยบทบัญญัติที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อเจตนาของบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้อง

16. การสละสิทธิ การสละสิทธิใด ๆ ไม่ว่าเวลาใดจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์อย่างต่อเนื่องหรือถาวรของสิทธิใด ๆ

17. ข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงนี้ถือเป็นความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาและแทนที่ข้อตกลงสัญญาและการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายก่อนหน้านี้

18. หัวเรื่อง คำอธิบายภาพของส่วนต่าง ๆ ในข้อตกลงใบอนุญาตฉบับนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่สามารถควบคุมหรือส่งผลกระทบต่อความหมายหรือการก่อสร้างข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้

เครดิตการออกแบบ หากการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ของคุณอยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงเครดิต เช่น ภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์ หรือพิธีมอบรางวัล หรือเครดิตการพิมพ์เป็นต้น คุณยอมรับเครดิต เดลต้าไทป์ ในลักษณะต่อไปนี้: (ชื่อแบบอักษร) © (ชื่อผู้ออกแบบ) โดยเดลต้าไทป์ (เครดิตประเภทนี้จะต้องใช้เฉพาะกับสินเชื่อที่แสดงเป็นเส่วนหนึ่งของรูปแบบเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มเครดิตในฉลากบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น)

สิทธิในการใช้งานฟอนต์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง
สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สำคัญ กรุณาอ่านให้ครบถ้วนอย่างระมัดระวัง: ข้อตกลงอนุญาตสิทธิ์ของผู้ใช้งานปลายทาง (อาจรวมถึง EULA, ไลเซนส์ ข้อตกลง หรือ ข้อตกลงไลเซนส์) เป็นข้อตกลงที่ถูกต้องตามกฏหมายระหว่างคุณและเดลต้าไทป์ ไทป์ฟาวน์ดรี ส่วนหนึ่งของบริษัท สตูดิโอ คราฟส์แมนชิพ จำกัด สำหรับผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และซอฟท์แวร์ ที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงนี้ และอาจรวมถึงสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง สิ่งพิมพ์ เอกสารดิจิทัล การอัพเดทเพิ่มเติม บริการทางเว็บไซต์ หรือสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในขณะนี้หรือในอนาคต

โดยกำหนดคำสั่งซื้อและการยอมรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ของเดลต้าไทป์ (ข้อมูลอิเลคทรอนิกส์) หรือการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ และคลิกปุ่ม “ยอมรับข้อตกลง” (หรือที่ใกล้เคียงกับกลไกการยอมรับข้อตกลง) ประกอบกับข้อตกลงนี้ ผู้รับใบอนุญาตยอมรับว่าได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลง ทำความเข้าใจ และยอมรับในเงื่อนไขผูกพันที่เกี่ยวข้อง หากผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับข้อตกลงในเงื่อนไขนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการดาวน์โหลด หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตและส่งคืนสินค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสู่เดลต้าไทป์ หรือตัวแทนจำหน่ายของเดลต้าไทป์ ทางเดลต้าไทป์ไม่มีนโยบายการคืนสินค้าที่เป็นข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ กรุณาอ่านรายละเอียดและทำความเข้าใจกับเงื่อนไขให้เรียบร้อยก่อนทำการสั่งซื้อ

หากคุณไม่ยอมรับในข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าสั่งซื้อใบอนุญาต ดาวน์โหลด ติดตั้ง เข้าถึง หรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ของเดลต้าไทป์

1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ สิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (“อีบุ้คส์”) เท่านั้น เมื่อชำระเงินเต็มจำนวน เดลต้าไทป์ มอบสิทธิ์ในการใช้งานแบบไม่ผูกขาด เป็นเอกสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (“Font(s)”) และงานออกแบบที่รวมอยู่ในเอกสารดังกล่าว หรือเอกสารประกอบใดๆ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการให้บริการของใบอนุญาตนี้ ใบอนุญาตนี้ อนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ไม่เกิน 2 ราย / อุปกรณ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาจะได้รับอนุญาตหากคอมพิวเตอร์พกพาเป็นของผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิการใช้งานและจะไม่ใช่ในส่วนที่เกินจากผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตภายในข้อตกลงนี้ ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เกินกว่าที่อนุญาตในใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องหมายถึงคุณตกลงและซื้อใบอนุญาตที่เหมาะสมจากเดลต้าไทป์

2. ข้อจำกัดในการใช้งาน จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ดังกล่าวอาจฝังอยู่อาจไม่เกินจำนวนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตและระบุไว้ในใบเสร็จของคุณ นอกจากนี้จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่คุณแจกจ่ายยังต้องอ้างอิงไว้ในใบเสร็จของคุณด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยในใบอนุญาตสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะมีผลกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จำหน่ายในท้องที่หรือรูปแบบที่เหมาะสมซึ่่วยปกป้องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์โดยการเข้ารหัส รูปแบบที่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง PDF, EPUB 2.01, EPUB 3 และ KF8 eBook ต้องเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถกระทำได้ซึ่งแสดงโดยซอฟท์แวร์ E-reader หรือบนอุปกรณ์ E-reader โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์อาจไม่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการที่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทำงาน

3. การสำรองข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ได้จำนวนหนึ่งจำนวน คุณได้รับอนุญาตให้ทำสำเนาสำรองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (1) จำนวน เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลเท่านั้น การใช้ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาตการให้ยืม การมให้เช่า การขาย หรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ต้นฉบับหรือการทำสำเนาที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นข้อผิดพลาดที่สำคัญของใบอนุญาตนี้ และจะส่งผลให้ศัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้วยวิธีการใดๆ คุณไม่ได้รับการอนุญาตโดยไม่จำกัดถึงการถอดรหัส วิศวกรรมย้อนกลับ การแยกส่วนประกอบ แก้ไขปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแบบตัวอักษร

4. สิทธิพิเศษในการเป็นเจ้าของ เดลต้าไทป์ และ หรือเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ สงวนสิทธิ์ และสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์และงานออกแบบที่มีอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ คุณยินยอมที่จะไม่คัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบที่อยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ และ หรือ งานออกแบบที่อยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ คุณยอมรับว่าเงื่อนไขนี้มีลักษณะเป็นสัญญาและการใช้แบบอักษรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเดลต้าไทป์ หรือผู้มีสิทธิ์ถูกต้อง อาจทำให้เกิดอันตรายที่มิอาจแก้ไขได้ คุณยอมรับว่าความเสียหายดังกล่าวไม่สามารถคาดเดาได้ และไม่สามารถแก้ไขได้ เดลต้าไทป์ หรือเจ้าของแบบอักษรนั้น จะได้รับสิทธิ์โดยไม่มีพันธะผูกพันในการผูกขาด เพื่อแสวงหาคำสั่งห้ามชั่วคราวหรือถาวรเพื่อป้องกันอันตราย สิทธิของเดลต้าไทป์หรือเจ้าของผลงานมีความถูกต้องโดยชอบธรรม

5. จำกัดการแจกจ่ายสำหรับใช้งานภายใน คุณได้รับอนุญาตให้ทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์แบบชั่วคราวเพื่อใช้ในการทดสอบและพัฒนาภายในเท่านั้น

6. บุคคลที่สาม หากคุณเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ ตัวแทนโฆษณา หรือซื้อใบอนุญาตนี้เพื่อใช้โดยหรือในนามขององค์กรดังกล่าว ผู้ใช้ปลายทางขั้นสุดท้ายจะต้องซื้อใบอนุญาตที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลูกค้าของคุณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ลูกค้าของคุณต้องซื้อใบอนุญาตด้วย ใบอนุญาตที่ให้ไว้ในที่นี้ไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานโดยพนักงานชั่วคราว พนักงานผู้ดำเนเนการอิสระ หรือผู้รับเหมาอิสระที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ในสภาพแวดล้อมแบบมืออาชีพหรือเพื่อการใช้งานระดับมืออาชีพอื่นๆ ที่เกินจำนวนผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะคุณต้องไม่ทำสำเนามากกว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตนี้เพื่อใช้งานชั่วคราวโดยผู้ใช้อิสระ พนักงานชั่วคราวหรือผู้รับเหมาอิสระ

7. ข้อจำกัด การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ของเดลต้าไทป์ ในกรณีต่อไปนี้โดยไม่มีข้อจำกัด จะไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งแรก
 • ตัวอักษร หรือ รูปแบบตัวอักษร หรือมีรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบตัวอักษร เพื่อนำไปขายต่อ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ ที่มีรูปแบบตัวอักษรเป็นส่วนประกอบ
 • การฝังในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การใช้เกม และ หรือ อุปกรณ์ทั้งหมด
 • การฝังในซอฟท์แวร์
 • การติดตั้งให้บริการหรืออื่นๆ ที่จัดหาการเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้กับบุคคลที่สามผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้หรือแสดงผลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้หรือแสดงผลบนอินเทอร์เน็ต ผลที่ตามมาของรูปแบบหรือเทคโนโลยีที่ใช้
 • ใช้ในภาพยนตร์ หรือภาพเคลื่อนไหวประเภทแฟลช โทรทัศน์หรือการแพร่ภาพทางโทรทัศน์หรือบนอินเทอร์เน็ต
 • การใช้สัญลักษณ์ ภาพ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า หรือใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นสำหรับการนำไปขายต่อ หรือเชิงพาณิชย์
 • ใช้ภาพประกอบใดๆ ที่มีในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์บนผลิตภัณฑ์สำหรับการขาย เมื่อได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ
 • การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์บนเซอร์เวอร์ เพื่อบริการแก่ผู้ใช้

8. การปรับเปลี่ยน ดัดแปลง ซอฟท์แวร์ คุณไม่สามารถแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ในทุกกรณี คุณตกลงที่จะไม่คัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบที่ขึ้นอยู่กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ และ หรือ งานออกแบบที่อยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ยกเว้นในกรณีที่กฏหมายของประเทศของคุณอนุญาตให้ถูกกฏหมาย คุณไม่สามารถถอดรหัส วิศวกรรมย้อนกลับ แยกชิ้นส่วน ปรับแต่ง ทำซ้ำ หรือเปลี่ยนแปลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ถ้าคุณอยู่ในประเทศของประชาคมยุโรปหรือประเทศอื่นใดที่ให้สิทธิ์คล้ายกับสิทธิเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ คุณสามารถวิศวกรรมหรือแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ได้เพียงเท่าที่ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์ของการสร้างโปรแกรมคอมหรือซอฟท์แวร์ที่ทำงานร่วมกันได้ (แต่เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวและเฉพาะในขอบเขตที่ข้อมูลโดยเดลต้าไทป์ไม่ได้จัดทำขึ้นในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

9. การโอนใบอนุญาต คุณได้รับอนุญาตให้โอนสิทธิ์การใช้งานนี้ถ้าผู้รับโอนยินยอมตามเงื่อนำขของใบอนุญาตนี้และคุณจะทำลายสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ความครอบครองและการควบคุมของคุณ

10. การรับประกัน หากพบข้อบกพร่องในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ของเดลต้าไทป์ภายใน 90 วันนับจากวันที่จัดส่งไป เดลต้าไทป์ยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมต่อผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงิน ความเสี่ยงและประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เป็นความรับผิดชอบของผู้ได้รับอนุญาต เดลต้าไทป์ไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์นี้จะทำงานกับผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์อื่นๆ ทั้งหมดหรือตอบสนองตามความต้องการของคุณ ความรับผิดชอบทั้งหมดของเดลต้าไทป์ ต่อผู้รับอนุญาตจะไม่ครอบคลุมนอกเหนือจากการเปลี่ยนสื่อหรือคืนเงินตามราคาที่ซื้อ คุณรับทราบอย่างชัดแจ้งและยอมรับว่าการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เป็นความเสี่ยงของคุณโดยเด็ดขาด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง “ตามสภาพ” และยกเว้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่มีการรับประกันใดๆ และเดลต้าไทป์ และบริษัทในเครือ (ในที่นี้เรียกว่า เดลต้าไทป์) ปฏิเสธโดยนัยเกี่ยวกับการรับประกันทั้งหมด โดยชัดแจ้ง โดยนัยรวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการทำกำไรและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ เดลต้าไทป์ไม่รับประกันว่าการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์จะไม่มีการขัดขวาง หรือปราศาจากข้อผิดพลาด หรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ไม่มีข้อบกพร่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ไม่ลัดวงจรและไม่ได้รับการออกแบบและไม่ได้มีการออกแบบหรือผลิตขึ้นเพื่อใช้ในสภาพการณ์ใดๆที่อาจมีการใช้งานที่ไม่ปลอดภัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์อาจไม่สามารถใช้ในการผลิตอุปกรณ์นำทางและอุปกรณ์ควบคุม หรือในกรณีอื่นใดที่การใช้หรือความล้มเหลวของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์อาจนำไปสู่ความตาย การบาดเจ็บส่วนบุคคลความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์สินหรือความเสียหายต่อสภาพร่างกายหรือสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าในกรณีใดๆ เดลต้าไทป์ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่้นใดต่อความสุญเสียอันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุรวมถึงผลกำไรการสูญเสียกระทันหันของธุรกิจที่เป็นผลของการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ แม้ว่าจะมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนที่จะมีความเป็นไปได้ก็ตาม ความรับผิดชอบของเดลต้าไทป์ ต่อคุณไม่ว่าจะเป็นการคืนเงินค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ หรือการเปลี่ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ไม่ว่ากรณีใดๆ ตามดุลยพินิจของเดลต้าไทป์

11. กฏหมายอื่นๆ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายโดยบังเอิญเป็นผลสืบเนื่องหรือพิเศษ การรับประกันตามนัยหรือการรับประกันโดยนัย การรับประกันหรือเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฏหมายจะมีผลเฉพาะในรอบระยะเวลาการรับประกันสามสิบวัน (30 วัน) ไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ หลังจากที่ครบรอบสามสิบวัน (30 วัน) การรับประกัน ข้อยกเว้นที่ระบุข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ ในขอบเขตที่กฏหมายอนุญาต คุณยอบรับว่าการรับประกันโดยนัยทั้งหมดไม่มีผลใช้บังคับเกินกว่าสามสิบ (30) วัน

12. การสิ้นสุด ข้อตกลงใบอนุญาตนี้มีผลตั้งแต่วันที่ชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับใบอนุญาต ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิฉบับนี้อาจยกเลิกโดยคุณเมื่อใดก็ได้โดยการทำลายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์พร้อมกับสิ่งพิมพ์หรือที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำเนาใดๆที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจากเดลต้าไทป์ หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆในเอกสารฉบับนี้ เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงผู้รับอนุญาตต้อง:
 • ทำลายสำเนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดรวมถึงสำเนาบนดิสก์มีเดียที่จัดหามาในผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรก
 • ทำลายเอกสารทั้งหมดที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้และ
 • ออกเอกสารยืนยันถึงเดลต้าไทป์ เพื่อยืนยันว่าไดเ้ทำลายผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องนี้

13. กฏหมายที่บังคับใช้ ข้อตกลงนี้แสดงถึงข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเดลต้าไทป์และผู้รับอนุญาต ข้อตกลงนี้ใชแทนข้อตกลงการอนุญาตมาตรฐานฉบับอื่นใดที่อาจมีอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์หรือแสดงก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์เดลต้าไทป์ หรือผู้จัดจำหน่ายของเดลต้าไทป์ ข้อตกลงนี้สามารถแก้ไขได้โดยเดลต้าไทป์ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชัดว่าการเขียนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขข้อตกลงนี้ ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธินี้อยู่ภายใต้กฏหมายของประเทศไทย หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับข้อตกลงนี้หรือเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์ของเราโปรดส่งอีเมลมาที่ info@deltaty.pe

14. การปฏิบัติตามกฏหมายและข้อจำกัดการส่งออก คุณตกลงที่จะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับต่างประเทศและในประเทศเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการรับและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์

15. การเป็นโมฆะ หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ได้รับการประกาศโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลว่าไม่ถูกต้องถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่องและจะมีการแทนที่ข้อบังคับที่ไม่ถูกต้องโดยเดลต้าไทป์ ด้วยบทบัญญัติที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อเจตนาของบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้อง

16. การสละสิทธิ การสละสิทธิใด ๆ ไม่ว่าเวลาใดจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์อย่างต่อเนื่องหรือถาวรของสิทธิใด ๆ

17. ข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงนี้ถือเป็นความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาและแทนที่ข้อตกลงสัญญาและการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายก่อนหน้านี้

18. หัวเรื่อง คำอธิบายภาพของส่วนต่าง ๆ ในข้อตกลงใบอนุญาตฉบับนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่สามารถควบคุมหรือส่งผลกระทบต่อความหมายหรือการก่อสร้างข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้

เครดิตการออกแบบ หากการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ของคุณอยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงเครดิต เช่น ภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์ หรือพิธีมอบรางวัล หรือเครดิตการพิมพ์เป็นต้น คุณยอมรับเครดิต เดลต้าไทป์ ในลักษณะต่อไปนี้: (ชื่อแบบอักษร) © (ชื่อผู้ออกแบบ) โดยเดลต้าไทป์ (เครดิตประเภทนี้จะต้องใช้เฉพาะกับสินเชื่อที่แสดงเป็นเส่วนหนึ่งของรูปแบบเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มเครดิตในฉลากบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น)

สิทธิในการใช้งานฟอนต์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง
สำหรับออกอากาศ

If you plan to use Deltatype fonts in broadcasting content you will need to acquire a special License. Broadcasting License refers to the use of the Font Software in transmitting content via television, Internet, Movie titling, credits for any on-screen broadcast. Deltatype Broadcast License is an annual renewable license that amends the basic font license, and needs to be acquired prior first use.

Please contact us with specific information for a quote.

สิทธิในการใช้งานฟอนต์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง
สำหรับองค์กร

The Corporate License allows unlimited usage of fonts in Print, Web and Mobile applications. It’s an ideal License for companies looking for unrestricted, unlimited and hassle-free solution.

Please contact us with specific information for a quote.

Third Parties